Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Кафедра Телекомунікацій та радіотехніки

готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями
бакалавр, магістр та доктор філософії

БАКАЛАВР 

 кваліфікація – технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікації (4 роки навчання); ліцензійний обсяг – 135 чол. денної форми навчання, (в тому числі за скороченою формою (2 роки навчання)

МАГІСТР

 на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, кваліфікація – магістр з телекомунікацій та радіотехніки (1,5 роки навчання); ліцензійний обсяг – 80 чол. денної форми навчання


Студенти спеціальності телекомунікацій та радіотехініки мають можливість навчатися за програмою подвійної магістратури з отриманням відповідного диплома за кордоном.


Програми Подвійного Диплому із ВНЗ Польщі:

 • Краківською політехнікою ім. Т. Костюшка,
 • Люблінським технічним університетом,
 • Свєнтокшиською політехнікою в Кєльцах

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

 на базі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, кваліфікація – доктор філософії (PhD) з електроніки та телекомунікацій за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (4 роки навчання); ліцензійний обсяг – 15 чол. денної форми навчання


Як до нас потрапити?

Необхідні документи
(пред’явлення оригіналу — обов’язкове):

 • Заява для вступу;
 • Документ про освіту з додатком;

Сертифікат зовнішнього незалежною оцінювання:

 • Українська мова і література, математика,
  іноземна мова або фізика ( бюджет та контракт )
 • Українська мова і література, математика,
  історія України або географія (контракт )
 • Паспорт чи свідоцтво про народження;
  Ідентифікаційний код;
  Чотири фотографії 3 х 4 см.

Під час навчання студенти мають можливість отримати звання молодшого лейтенанта

Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу здійснюється шляхом навчання на кафедрах військової підготовки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

 

EPSON DSC picture

 

Випускники можуть займати посади на підприємствах телекомунікаційного сектора: інженер-електронник, інженер зв’язку, головний інженер, інженер-дослідник, науковий співробітник, спеціаліст з обслуговування комп’ютерних мереж та мереж абонентського доступу в банках; спеціаліст з обслуговування обладнання операторів мобільного зв’язку; службах інформаційної безпеки банків, правоохоронних органів (СБУ, МВС), у податковій інспекції; спеціаліст з обслуговування мереж цифрового та кабельного телебачення, продажу та сертифікації радіоелектронної та обчислювальної апаратури; інженер телевізійних та радіомовних центрів.

 

 

Цикл основних дисциплін підготовки з телекомунікацій

Цикл основних дисциплін з програмування телекомунікаційних та радіотехнічних систем

бази даних, INTERNET-технології;
• інформаційно-графічні системи в інженерії;
• телекомунікаційні системи та мережі;
• системи мобільного зв’язку;
• комп’ютерне моделювання та проектування радіоелектронних і телекомунікаційних систем;
• методи цифрової обробки інформації;
• лінії та мережі передавання інформації;
• радіоелектронні та інформаційні системи;

 програмування на мовах C++, Assembler;
•програмування мікроконтролерних систем;
• комп’ютерно-програмовані засоби в інженерії;
• програмування для систем реального часу;
•мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації;
• програмні засоби систем управління;
•технології програмування  телекомунікаційних та радіотехнічних систем;
•комп’ютерні технології та програмування;
• мікропроцесори в радіоелектронних засобах;

В процесі навчання студенти опановують:

 • технології проектування та електронного моделювання в середовищах PCAD, OrCAD, Auto Cad Electrical, Electronics Workbench, Pspice, Matlab, Micro-Cap, Multisim, Proteus;
 • мови програмування С++, Assembler;
 • системи космічної навігації та позиціонування (ГЛОНАСС, GPS);
 • цифрове телебачення (IPTV, DVB-S, -C, T/T2);
 • комп’ютерні системи з радіодоступом (Wi-Fi, Bluetooth);
 • системи фіксованого та рухомого зв’язку (DECT, GSM).

 

Сфера діяльності випускника:

 • розробка, програмування, експлуатація та сервісне обслуговування радіоелектронних та телекомунікаційних пристроїв, пристроїв і систем телебачення та зв’язку у тому числі і мобільного;
 • розробка, схемотехнічне проектування і програмування пристроїв з мікропроцесорним керуванням;
 • організація пунктів ремонту, технічного обслуговування, центрів сертифікації та якості продукції, що надходить на ринок; маркетингові та консультаційні послуги.


 

На базі спеціальності бакалавра проводиться підготовка магістрів за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка»

Кваліфікація – магістр з телекомунікацій та радіотехніки

Термін навчання – 1,5 роки.

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка»

Тести

Перелік основних дисциплін підготовки магістрів

 

Electronic-Engineer— супутникові інформаційні системи;
— надширокосмугова радіолокація;
— телевізійні та телекомунікаційні системи;
— використання засобів INTERNET для 
оптимізації радіоелектронних та 
телекомунікаційних систем;
— захист інформації в телекомунікаційних та
комп’ютерних мережах;
— радіомовлення та антенні системи;
— автомобільна електроніка і діагностика;
— сучасні біомедичні технології;
— оптичні технології в телекомунікаційних
системах;
— сигнали та коди в телекомунікаціях;
— широкосмугові технології телекомунікацій;

 

electronics-technology— мікропроцесори в радіоелектронних засобах;
— комп’ютерне моделювання та проектування;
— бази даних, INTERNET-технології;
— радіоелектронні і телекомунікаційні системи;
— системи та мережі телебачення;
— радіолінії та радіомережі передавання інформації;
— акустика та акустичні пристрої;
— пристрої та засоби захисту інформації;
— провідні та мобільні системи сигналізації та
відеоспостереження;
— апаратура студійних комплексів;
— планування та проектування 
телекомунікаційних систем;
— аналіз і синтез систем розподілення інформації;
— програмні платформи надання послуг.

 

 Ви можете задати зв’язатись з нами, або задати нам запитання Онлайн на сторінці «Контакти» за адресою: http://tr.khnu.km.ua/contacts/