Історія створення  кафедри радіотехніки та зв’язку

 

image001

Кафедра радіотехніки була створена в 1988 році.

 

Перший випуск відбувся в 1992 році. З початку існування кафедра готувала спеціалістів для підприємств Хмельниччини.

 

У 2005 році кафедра отримала назву кафедри Радіотехніки та зв’язку.

Сьогодня кафедра підтримує зв’язки з наступними підприємствами: ДП “Новатор”, УКРТЕЛЕКОМ, «ЗАТ Український мобільний зв’язок», Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля національного космічного агенства України (м. Дунаївці), підприємство «Інтертелеком», Хмельницька філія концерну радіозв’язку, радіомовлення та телебачення, та іншими підприємствами.


         Перший завідувач

Карташов Роберт Петрович

              (1988-1990)

image003


На кафедрі функціонує 8 навчальних лабораторій: систем комутації та основ телефонії, пристроїв та систем телебачення, радіотехнічних систем і систем зв’язку, радіо передавальних і радіоприймальних засобів, радіотехнічних кіл і сигналів, інформаційно-вимірювальних систем та комплексів, цифрових пристроїв та мікропроцесорів, електродинаміки, НВЧ приладів та засобів. В них проводяться лабораторні та практичні заняття з дисциплін кафедри.
В 1998 році створена філія кафедри в центрі прийому та обробки спеціальної

 

 

 

 

Кушніренко Анатолій     

Ніконорович           

(1990-1993)            

image005 інформації та контролю навігаційного поля національного космічного агентства України (м. Дунаївці), де студенти нашої кафедри проходять різні види практики. Вивчають принципи побудови та роботи лазерно-дальномірних космічних систем, системи єдиного часу, діючих сучасних станцій космічного зв’язку, мобільних радіостанцій, а також займаються цифровою обробкою сигналів, отриманих з космічних апаратів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Федосеєв Анатолій

       Григорович

       (1993-1995)

 

image007

З 1996 року на кафедрі створюється ННВЦ “Радіотехніка”, у складі якого діє школа “Юний радіотехнік”, яка займається підготовкою абітурієнтів для вступу на спеціальності факультету. Заняття зі слухачами школи проводять провідні викладачі кафедри.
З 2009 року на кафедрі радіотехніки та зв’язку відкривається Вчена рада з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 05.12.13 – «Пристрої радіотехніки та засоби телекомунікацій» та 05.12.17 – «Радіотехнічні та телевізійні системи», яку очолює д.т.н., професор Шинкарук О.М.
Значну увагу колектив кафедри приділяє науковій роботі студентів. Щороку проводяться кафедральні студентські наукові конференції.

 

 

 

 

Слободзян Валентин      

Іванович               

(1995-2007)            

Shinkaruk--


Результати публікуються у наукових збірниках. Кращі роботи представляються на університетських на республіканських конкурсах студентських робіт, результати досліджень впроваджуються у навчальний процес. З 2016 року буде проводитись набір за новою спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Шинкарук Олег

       Миколайович
          (2007-2014)