Наукова діяльність

  • д.т.н., проф. Ройзман В. П.
  • д.т.н., доц. Бойко Ю. М.
  • д.т.н., доц. Любчик В. Р.
  • к.т.н., доц. Стецюк В.І.
  • к.в.н., доц. Лужанський В. І.
  • к.т.н., доц. Карпова Л. В.
  • к.т.н., доц. Макаришкін Д. А.
  • к.т.н., доц. Мішан В. В.
  • к.т.н., доц. Пятін І. С.
  • ст. викл. Євтушок В. П.

На кафедрі проводяться виконання держбюджетних тем НДР:

«Розвиток та дослідження методів теорії багаточастотної фазової радіолокаційної дальнометрії»,  номер державної реєстрації – 0115U000224. Науковий керівник – д.т.н., проф. Шинкарук О. М., відповідальний виконавець — д.т.н., доц. Любчик В. Р., об’єм фінансування на 2015р. – 340 000 грн.,

«Розробка високоефективних систем електроопалення та методів їх проектування», номер державної реєстрації – 0114U000270. Науковий керівник – д.т.н., проф. Параска Г. Б., відповідальний виконавець — д.т.н., доц. Любчик В. Р., об’єм фінансування на 2015р. – 240 000 грн.

«Множинні зворотні задачі механіки структурно-складних технічних систем», науковий керівник Ройзман В.П. об’єм фінансування на 2015р. – 260 000 грн.

«Розвиток наукових та інженерних основ надійності електронної техніки шляхом удосконалення технології її тестування на вібрації та удари», науковий керівник Ройзман В.П. об’єм фінансування на 2015р. – 340 000 грн.