royzman

Ройзман Вілен Петрович

завідувач кафедри радіотехніки та зв’язку, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії інформатизації.

  Область наукових інтересів: Разом з учнями створив і керує науковими школами з проблем балансування тіл обертання, а також міцності виробів в електроніці. Гідно представляє Україну на міжнародних наукових форумах США, Англії, Франції, Італії, Іспанії, Японії, Китаї, Ізраїлі, Норвегії, Канаді, Російської Федерації, Литві та інших країнах світу.

  Автор більше 500 наукових праць і винаходів

  Викладає дисципліни: «Акустика та акустичні пристрої»; «Електронні та квантові пристрої надвисоких частот»;  «Комп’ютерні мережі з радіодоступом».

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyko

Бойко Юлій Миколайович

доктор технічних наук,  професор
Область наукових інтересів:

Способи передачі інформації та синхронізації в телекомунікаційних системах.
  Автор більше 80  наукових праць, двох навчальних посібників з грифом МОН України.
  Викладає дисципліни:
«Радіоавтоматика»; «Приймання та оброблення сигналів»; «Інформаційні системи оптичного діапазону»; «Генерування та формування сигналів»; «Основи теорії передавання інформації»; «Оптоелектроніка».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubchik

Любчик Віталій Романович

доктор технічних наук, професор

Область наукових інтересів:

Вимірювання відстаней до багатьох об’єктів фазовим багаточастотним методом для  розв’язання задач радіолокації, неруйнівного контролю, ультразвукової діагностики. Розробка енергоефективних електродних теплоакумулюючих систем опалення.

Автор більше 100 наукових праць, навчального підручника, 21 патенту на винаходи та корисні моделі.

Викладає дисципліни:

«Інформаційно-графічні системи в інженерії», «Радіоелектронні системи»; «Радіоелектронні інформаційні системи і мережі».

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyatin

 Пятін Ілля Станіславович

кандидат технічних наук доцент
  Область наукових інтересів:
Контроль складу та параметрів матеріалів.
Частотно-дисперсійний контроль параметрів матеріалів та технологічних процесів.
  Автор більше 60 наукових праць, 10 патентів на винаходи.
  Викладає дисципліни:
«Сигнали та процеси в радіотехніці»; «Інформаційні радіосистеми»; «Завадостійкість радіоелектронних засобів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karpova_LV_

 Карпова Леся Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент
Область наукових інтересів:
Підвищення ступеня розрізнення радіолокаційних ехо-сигналів шляхом кореляційного оцінювання недетермінованої  комплексної обвідної.
  Автор більше 70 наукових праць, 7 методичних вказівок.
  Викладає дисципліни:
«Аналогові електронні пристрої»; «Інформаційно-графічні системи в інженерії»; «Комп’ютерні технології та програмування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makarishkin

 Макаришкін Денис Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент
Область наукових інтересів:
Вимірювання електричних параметрів електрохімічних суперконденсаторів із використанням алгоритмів цифрової обробки сигналів.
  Автор більше 20 наукових праць.
  Викладає дисципліни:
«Електродинаміка та поширення радіохвиль»; «Цифрові пристрої» «Мікропроцесори в радіоелектронних засобах».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luzanskiy

 

Лужанський Віктор Ігорович

кандидат військових наук, доцент
Область наукових інтересів:
Системи рухомого зв’язку, супутникового зв’язку.
  Автор більше 40 наукових праць, 4 навчальних посібників.
  Викладає дисципліни:
«Периферійні пристрої інформаційних мереж»; «Системи рухомого радіозв’язку»; «Мережі зв’язку і інформаційні мережі»; «Супутникові інформаційні мережі»; «Супутникові інформаційні системи»; «Системи фіксованого зв’язку».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mishan

Мішан Віктор Володимирович

кандидат технічних наук, доцент
  Область наукових інтересів:
Вимірювальні перетворювачі вологості сипких матеріалів.
П
єзорезонансні пристрої з низькодобротним навантаженням та пєзорезонансні  датчики, MEMS технології.
Антенні системи та НВЧ тракти приймальних та передавальних пристроїв сучасних телекомунікаційних мереж.
  Автор більше 50 наукових праць, 2 патенти на винахід.
  Викладає дисципліни:
«Антенні системи»; «Пристрої НВЧ та антени»; «Пристрої мікрохвильового та оптичного діапазону»; «Метрологія, стандартизація та сертифікація радіоелектронних засобів».

 

 

 

 

 

 

 

 

Stecuk

 

Стецюк Віктор Іванович

кандидат технічних наук, доцент
  Область наукових інтересів:
Вібраційна стабільність п
єзорезонансних пристроїв.
  Автор 25 наукових праць, 5 патентів на винаходи, 10 навчальних підручників та навчальних посібників.
  Викладає дисципліни:
«Основи телебачення та телевізійні сигнали»; «Системи та мережі телебачення»; «Радіомовлення»; «Апаратура студійних комплексів»; «Пристрої запису та відтворення сигналів»; «Телевізійні та телекомунікаційні системи».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evtushok

Євтушок Володимир Павлович

старший викладач
  Область наукових інтересів:
Теорія електричних кіл та моделювання  і автоматизація проектування РЕЗ. Обробка інформації.
  Автор більше 30 наукових праць, 3 навчальних посібника.
  Викладає дисципліни:
«Основи комп
ютерного моделювання та проектування РЕЗ»; «Системи автоматизованого проектування радіоелектронних засобів»; «Радіолінії та радіомережі»; «Математичне моделювання систем та процесів»; «математичне моделювання радіоелектронних засобів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FutornyakФуторняк Леонід Леонідович

провідний інженер

 

Виконуванні обов’язки: відповідає за лабораторії «Радіотехнічних кіл і сигналів» та «Пристроїв та систем телебачення». Проводить контроль за забезпеченням всіх видів навчальних занять, постановкою лабораторних робіт, впровадженням наглядних посібників і демонстрацій, приймає особисту участь в їх забезпеченні.

Коло професійних інтересів:

Цифрова обробка відеоінформації, системи телебачення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karpova G

 

Карпова Галина Петрівна

інженер першої категорії

 

Виконуванні обов’язки: відповідає за лабораторію «Систем комутації та основ телефонії»,  працює з поточними документами кафедри та займається підготовкою методичних вказівок та посібників до друку.

Коло професійних інтересів:

Видавницька діяльність, бази даних.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiriluk

 

Кирилюк Юрій Валентинович

інженер першої категорії

 

Виконуванні обов’язки:  відповідає за лабораторії «Радіотехнічних систем і систем зв’язку» та «Радіопередавальних та радіоприймальних засобів», проводить контроль за забезпеченням всіх видів навчальних занять, постановкою лабораторних робіт.

Коло професійних інтересів:

Цифрова обробка відеоінформації, системи телебачення.