Що таке телекомунікації і радіотехніка?

 

Телекомунікації — це форма зв’язку, спосіб передачі інформації на великі відстані. c48db2eb8f7751a6d44719df7a9df0e6

Телекомунікації — це процес передачі, отримання та обробки інформації з використанням електронних, електромагнітних, мережевих комп’ютерних та ініормаційних технологій.

 

Телекомунікації є найбільш прибутковою і інноваційною галуззю світової економіки.

Впровадження багатьох революційних телекомунікаційних технологій намічається на середину 2030-х років.

Телекомунікації покращують якість життя людини.

 

Телекомунікації — це те, що нас оточує, що нам цікаво і приносить користь кожний день.

До телекомунікацій відносяться:

І БАГАТО ІНШОГО!

Телекомунікації — одне з головних технологічних досягнень людства

Створення можливості отримання та обміну інформацією в будь-який час доби і в будь-якій точці земної кулі, завдяки створенню високорозвиненої інфраструктури телекомунікаційних систем і мереж зв’язку на основі найвищої інтеграції телефонних і телеграфних ліній зв’язку, мобільного і супутникового радіозв’язку, комп’ютерних технологій, мереж і систем, включаючи глобальну мережу інтернет.

 

Технології телекомунікацій — це принципи організації сучасних аналогових і цифрових систем та мереж зв’язку, включаючи комп’ютерні і інтернет мережи.

 

Під час навчання використовуються сучасні обладнання та програмне забезпечення.

 

Особи, які навчаються за спеціальністю вивчають

технології, що використовуються в сучасних телекомунікаційних мережах; принципи побудови та обладнання сучасних телекомунікаційних мереж та систем: GSM, UMTS, CDMA, LTE, Wi-Fi, Wi-Max, DVB-T2,DVB-S2, DVB-RCS  та інших; програмне забезпечення для розробки телекомунікаційного і радіоелектронного обладнання та проектування мереж.

Під час навчання ставиться акцент на необхідність практичної самореалізації слухачів в області телекомунікацій та радіотехніки. Тому слухачі отримують практичні навички з розробки, проектування, виробництва, впровадження, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту телекомунікаційних мереж, систем та радіотехнічних пристроїв широкого спектру.

 

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» забезпечує

фундаментальну підготовку в галузі електронної техніки та її елементної бази, фізичних основ конструювання та виробництва засобів зв’язку, пристроїв передачі інформації; програмування, комп’ютерних методів аналізу та проектування функціональних вузлів і систем передачі даних, проектування мереж для передачі великих потоків інформації та вирішення задач їх маршрутизації; забезпечення високої якості передачі інформаційних даних, керування і синхронізації мереж в цілому і кожної її ланки зокрема; використання цифрових систем і інтелектуальних комп’ютерних технологій.